Woning bezit in Zwitserland

In veel EU landen kunt u kopen zonder te moeten voldoen aan verdere regels. In Zwitserland kan het zo zijn dat dit anders ligt. Alvorens hierop in te gaan, moeten we een tweedeling maken in de aard van de bewoning. Primaire woning bezit en secundair woning bezit.

Primaire woning bezit

Bij primair woning bezit, gaan we ervan uit dat u zich permanent vestigt in Zwitserland. We noemen dit ook wel een object met “warme” bedden. Hier gelden minder regels voor. U kunt een object kopen en er vervolgens in wonen, mits u beschikt over de juiste verblijfsvergunning (permis de séjour).

Secundaire woning bezit

In het geval dat u zich niet permanent vestigt in Zwitserland, maar u een object wilt kopen als tweede- of vakantiewoning, “koude” bedden genaamd, dan wordt het wat ingewikkelder. De twee cruciale vragen in dit geval zijn:

1. waar gaat u kopen?

2. wie is er thans eigenaar?

Ervan uitgaande dat uw belangstelling uitgaat naar objecten in een toeristische zone, dan speelt vraag twee een rol. Is het object in eigendom van een Zwitser of van een niet-Zwitser? Voor beide gevallen dient er voor u (door een notaris) een kantonnale vergunning (wet Lex Koller) aangevraagd te worden om het object te mogen kopen c.q. bewonen. Jaarlijks wordt een beperkt aantal vergunning verstrekt. Het is dus belangrijk om vooraf te informeren naar de mogelijkheden. Wanneer een object te koop wordt aangeboden door een niet-Zwitser, is het voor de koper een stuk eenvoudiger om een kantonnale vergunning te verkrijgen, dan wanneer u koopt van een Zwitser. Voor beide situaties geldt overigens wel dat u maximaal één object in eigendom mag hebben. Ook bent u beperkt in de maximale woon- en perceeloppervlakte.